தவறாக உச்சரிக்கும் ஆங்கில வார்த்தைகள்

 

ஆங்கிலம் ஒரு உலகளாவிய மொழியாகும். ஆனால் சிலருக்கு ஆங்கிலம் என்பது ஒரு மொழியை விட ஒரு மதமாகும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தலைமீது இதனையே வைத்திருக்கின்றனர். இது மிகவும் தவறானது மற்றும் மோசமானது என்று நாம் கூற முடியாது. ஏனென்றால், உலகளாவிய மொழியான ஆங்கிலத்தை இந்த போட்டி உலகில் முன்னணியில் வைத்திருப்பது தவறல்ல.

இது ஆங்கிலத்தைப் பற்றிய வரலாற்றுக் கதை அல்ல. ஆங்கில மொழியைப் பயன்படுத்தும் போது நாம் செய்யும் சில தவறுகள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு சரிசெய்வது என்பதாகும். ஒட்டுமொத்தமாக, ஆசிய நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது இலங்கையில் நாம் பேசும் ஆங்கிலம் மிகவும் தெளிவானது மற்றும் மிகவும் துல்லியமானது. ஆனால் அவ்வப்போது தவறுகள் ஏற்படுவதும் வழக்கமாகும்.

அதற்கு முன் நான் இந்த கதையை சொல்ல வேண்டும். ஆங்கில மொழியில் பிரிட்டிஷ் மற்றும் அமெரிக்கன் என்ற இரண்டு முக்கிய உச்சரிப்புகள் உள்ளன. இதன் பொருள் பல சொற்களின் அமெரிக்க மற்றும் பிரிட்டிஷ் உச்சரிப்புகள் முற்றிலும் வேறுபட்டவை. உதாரணமாக, Either என்ற சொல். இந்த வார்த்தை அமெரிக்க மொழியில் “ஈதர்” என்றும் பிரிட்டிஷ் மொழியில் “ஐதர்” என்றும் உச்சரிக்கப்படுகிறது. எனவே இந்த தவறான உச்சரிப்புகளை எப்படியாவது சரியானவை என்று நினைத்து மீண்டும் சொல்ல வேண்டாம்.

 

Quarantine

இது தான் இந்த நாட்களில் பெரும்பாலும் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் கேட்கப்படும் தவறான வார்த்தை. கொவிட் தொற்றுநோயுடன் முன்னணியில் வந்த இந்த ஆங்கில சொல் பலருக்கும் புதிது. ஆனால் இது ஆங்கில திரைப்படங்களையும் தொடர்களையும் பார்ப்பவர்களுக்கு நன்கு தெரிந்த வார்த்தையாகும். இந்த வார்த்தை தனிமைப்படுத்தல் என்று பொருள்படும். இதன் உச்சரிப்பு, இவ்வாறு அமைகின்றது. எமது நாட்டில் பலர் ‘கொரன்டைன்’ என்ற வார்த்தையை உச்சரிக்கின்றனர். வார்த்தையின் முடிவில் “tine” என்ற நான்கு எழுத்துக்களால் தான் இந்த உச்சரிப்புக்கு நாம் திரும்புகிறோம். இருப்பினும், இந்த வார்த்தையின் சரியான உச்சரிப்பு “குவாரன்டீன்” ஆகும். பொதுவாக “கொரன்டீன்” என்று கூறலாம். கொரன்டைன் என்பது பிழையாகும்.

 

Fuel

இதுவும் தவறாக நாம் அடிக்கடி சொல்லும் ஒரு சொல்லாகும். ஆனால் அது தவறு என்றுகூட பலருக்குத் தெரியாது. Fuel என்பது எரிபொருள் என்று பொருள்படும். பலர் இந்த ஆங்கில வார்த்தையை தங்கள் வாகனங்களை தினசரி மற்றும் நிர்வாக விடயங்களில் அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் போது எரிபொருள் நிரப்ப பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் தவறாக. பலர் “ஃபுவெல்” அல்லது “ஃபுஎல்” என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் இந்த வார்த்தை சரியாக “ஃபியோல்” அல்லது “ஃபிஒல்” என்று உச்சரிக்கப்பட வேண்டும்.

 

Determine

இது பலரும் கேள்விப்பட்ட ஒரு சொல். Determine என்பது உறுதி செய்தல் என்று பொருள்படக்கூடிய ஆங்கில வார்த்தையாகும். நாங்கள் முன்பு கூறிய Quarantine என்ற வார்த்தையைப் போலவே இந்த வார்த்தையில் உள்ள கடைசி நான்கு எழுத்துக்களை கூறுவதில் தவறுள்ளது.

பலர் Determine என்ற வார்த்தையை “டிடர்மயின்” என்று பயன்படுத்துகின்றனர். சரியாக கூறுவதானால், இந்த வார்த்தையை “டிடர்மின்” என்று உச்சரிக்க வேண்டும்.

 

Direct

Direct என்பது நாம் அன்றாட பயன்பாட்டில் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் ஒரு சொல். இந்த வார்த்தையை நாம் தவறாக உச்சரித்தால் அது விசித்திரமாக இருக்கும். Direct என்பது கட்டளை, வழிகாட்டி, நேரடி போன்ற பல அர்த்தங்களைக் கொண்ட ஒரு சொல். இதனை பெரும்பாலானோர் “டிரெக்ட்” என்றே உச்சரிக்கின்றனர். ஆனால் அது மிக தவறு. வேறு எந்த பகுதியையும் சேர்க்காமல் இந்த வார்த்தையை தனியாக உச்சரிக்கும்போது, ​​அதை “டயரெக்ட்” என்று சொல்ல வேண்டும்.

 

Monarch

இது பெரும்பாலும் கேட்கப்படாத ஆனால் பெரும்பாலும் பல இடங்களில் தவறாக கூறப்படும் ஒரு சொல். Monarch என்பது அதிபதி, ராஜா என்று பொருள்படும். நம் நாட்டில் பலர் ‘மோனர்ச்’ என்றே இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றனர். இது எழுதப்பட்டிருக்கும் விதத்தில், அந்த உச்சரிப்பில் எந்தத் தவறும் இல்லை. ஆனால் உண்மையில் அப்படி உச்சரிக்கக்கூடாது. இந்த வார்த்தையை சரியாக உச்சரிக்க, அமெரிக்க உச்சரிப்பில் “மொனார்க்” மற்றும் பிரிட்டிஷ் உச்சரிப்பில் “மொநெக்” என்றும் உச்சரிக்க வேண்டும்.

 

Finance

பெரும்பாலும் தவறாக உச்சரிக்கப்படும் மற்றொரு சொல் இதுவாகும். இது கூறப்படும் விதம் தவறு என்று பலருக்குத் தெரியும். Finance என்பது நிதி என்று பொருள். பலர் இந்த வார்த்தையை “ஃபினென்ஸ்” என்று உச்சரிக்கின்றனர். ஆனால் இது தவறு. “ஃபைனேன்ஸ்” என்றே உச்சரிக்கப்பட வேண்டும்.

 

Boutique

இது அடிக்கடி உச்சரிக்கும் சொல் அல்ல. ஆனால் அது பெரும்பாலும் தவறாகக் கூறப்படும் ஒரு சொல். Boutique என்பது ஒரு ஆங்கில வார்த்தையாகும். இந்த நாட்களில் ஆடம்பரமான மட்டத்தில் உள்ள கடைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர்களில் இந்த வார்த்தை மிகவும் பயன்படுத்தப்படும் சொல். ஆனால் பிரச்சினை என்னவென்றால், அந்த ஆடம்பரமான கடைகளுக்குச் செல்வோர் “போட்டிக்” என்ற வார்த்தையை உச்சரிக்கின்றனர். இந்த வார்த்தையின் சரியான உச்சரிப்பு “போட்டிக்” அல்ல “புட்டிக்” என்பதே சரியானதாகும்.