ஆழ்கடலில் வாழும் அற்புதமான உயிரினங்கள்

 

மனிதன் இப்போது செவ்வாய் கிரகத்தை தொடப்போகின்றான். சந்திரனை மீண்டும் தொடப் போகிறான். ஆனால் நமது கிரகத்தைச் சுற்றியுள்ள ஆழ்கடலைப் பற்றி அதிகம் அறியவில்லை. ஆழ்கடல் ஆய்வாளர்கள் விண்வெளிக்குச் செல்லும் சில விண்வெளி வீரர்களைப் போலவே அதிஷ்டசாலிகள். ஆழ்கடல் மீன்கள் மற்றும் பிற உயிரினங்களைப் பற்றிய அறிவு இருந்தபோதிலும், ஆழ்கடல் உயிரினங்கள் பற்றி இன்னும் ஆராயப்படுகின்றன. அவற்றில் சிலவற்றை இன்று பார்ப்போம்.

 

Vampire Squid

இந்த விலங்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானது. ஆனால் வெறும் கண்ணால் இதை பார்ப்பது மிகவும் அரிது. கடலுக்கடியில் சுமார் மூவாயிரம் மீட்டர் ஆழத்தில் இவை உயிர்வாழ்கின்றன. இந்த விலங்கின் கண் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. இந்த விலங்கிற்கு ஒரு குடை போல் தோன்றவும் முடியும். அதேபோல வேறு கோணத்தில் திரும்பி வேறொரு உயிரினத்தை போலவும் தோற்றத்தை மாற்ற முடியும். இது ஒரு வாம்பயர் பேட் போல இருப்பதால் இதற்கு அந்த பெயர் வந்திருக்க வேண்டும். இந்த விலங்கு பெரும்பாலும் வெப்பமண்டலங்கள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய ஆழ்கடல்களில் காணப்படுகிறது. இது எவ்வாறு தோற்றத்தை வைத்துக்கொள்கிறது என்பதைப் பொறுத்து எந்தவொரு பிரச்சினையும் இல்லாமல் மிகக் குறைந்த ஒக்ஸிஜன் அளவிலும் வாழ முடியும்.

 

Pacific Viperfish

இந்த விலங்கு சுமார் 1 அடி [30 செ.மீ] நீளமானது. உடலுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அகலமாக திறக்கக்கூடிய வாயை இது கொண்டுள்ளது. இது முட்கள் போன்ற மிகவும் கூர்மையான பற்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த விலங்கு இருநூறு முதல் ஆயிரத்து ஐநூறு மீட்டர் வரை ஆழ்கடலில் வாழ்கிறது. சாதாரண டைவர்ஸ் இந்த விலங்குகளைப் பார்க்க முடியாது. இந்த விலங்குகளை சிறப்பு ஆழ்கடல் பயணங்களில் காணலாம்.

 

Wolffish

சாதாரண நீரிலும் காணப்படும் இந்த மீன் 600 மீட்டர் ஆழம் வரை வாழக்கூடியது. சிறிய மொல்லஸ்கள் மற்றும் இறால் போன்ற சிறிய விலங்குகளை இது சாப்பிடுகிறது. இந்த ஓநாய் பெரும்பாலும் ஸ்காண்டிநேவிய கடற்கரையிலும் மத்திய தரைக்கடல் கடலிலும் காணப்படுகிறது. இந்த மீன் முன் பற்களின் பெரிய தொகுப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, இந்த மீன் மனித பற்களின் தொகுப்பைக் கொண்ட ஒரு விலங்கு போல் தோன்றுகிறது.

 

Giant Tube Worms

இவை பெரிய கொலனிகளில் வாழும் ஒரு வகையான புழு போன்ற இனங்கள். இந்த புழுக்கள் ஆழ்கடலின் குளிர், குறைந்த ஒக்ஸிஜன் மற்றும் இருண்ட சூழலில் அதிக அளவில் வாழ்கின்றன. அவை 2000 முதல் 3600 மீட்டர் வரை ஆழ்கடலில் காணப்படுகின்றன. இந்த குழாய் புழுக்கள் பெரும்பாலும் தாதுக்கள் உள்ள ஆழ்கடல் பகுதிகளில் வாழ்கின்றன. ஏனெனில் அவை பாக்டீரியாவால் கனிமத்தை உறிஞ்சும். இந்த புழு கொலனிகள் கடலுக்கு அடியில் எரிமலை வெடிப்புகளுடன் தொடர்புடையதாக இருந்தால், அவை எரிமலை வெடிப்பின் அதிக வெப்பநிலைக்கு தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் இறந்துபோகும். ஆனால் இவை மறுசூழல் உருவான பின்னர் மீண்டும் வெளிப்படுகின்றன என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

 

Six-Gill Shark

கனடாவின் வான்கூவரில் பகலில் இந்த சுறா வருகிறது. ஆனால் இவை உணவைத் தேடி இரவில் 2500 மீட்டர் ஆழம் வரை செல்லக்கூடியவை. 4.8 மீட்டர் நீளத்தில் வளரக்கூடிய இவை மற்ற சுறாக்கள், நண்டுகள், சீல்கள் மற்றும் சிறிய கடல் உயிரினங்களை உணவாக ஏற்றுக்கொள்கின்றன. இந்த விலங்குகள் உயிருள்ள புதைபடிவ மீன்களாகவும் கருதப்படுகின்றன. ஏனெனில் இந்த மீனின் வடிவம் பண்டைய புதைபடிவங்களில் காணப்படும் பண்டைய மீன்களைப் போன்றது.

 

Giant Spider Crab

இந்த மாபெரும் சிலந்தி நண்டு ஆர்த்ரோபாட்ஸ் இனத்தின் மிகப்பெரிய ஆர்த்ரோபாட் ஆகும். இந்த நண்டு 300 மீற்றர் ஆழம் வரை வாழக்கூடியது. இந்த நண்டுகள் பெரும்பாலும் ஜப்பான் கடலில் காணப்படுகின்றன. 3.7 மீற்றர் அளவுக்கு பெரிய நண்டுகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றின் கருப்பை ஒன்று 1.5 மீட்டருக்கும் அதிகமான நீளம் கொண்டது. அதன் நீண்ட, மெல்லிய நகங்களால் இது சிலந்தி நண்டு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அவை சாதாரண நண்டுகளிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. சில சந்தர்ப்பங்களில் இந்த விலங்கின் மொத்த எடை 20 கிலோவுக்கு மேல் இருக்கலாம்.

 

Frilled Shark

Frilled Shark உலகின் மிக அரிதான மீன்களில் ஒன்றாகும். கடல் மட்டத்திலுருந்து சுமார் 1,500 மீட்டர் வரை ஆழத்தில் தான் உயிர்வாழ்கிறது. இந்த மொராத் ஒரு உயிருள்ள புதைபடிவமாகும். அதாவது, இது பண்டைய மீன்களின் இயல்பில் இன்னும் உயிருடன் இருக்கும் ஒரு மீன். இந்த மீன் டைனோசர்களின் காலத்தில் அதே வழியில் வாழ்ந்ததாக விஞ்ஞானிகள் நம்புகின்றனர். சராசரி மீன் நீளம் 1.6 மீட்டர். இந்த மீன் 2007 இல் ஜப்பானில் பிடித்து நீர் பூங்காவிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. ஆனால் துரதிஷ்டவசமாக இது பிடிபட்டு சில மணி நேரத்திலேயே இறந்துள்ளது.